Disclaimer

Costa Rica condominiums

The membership and services offered by us may not be suitable for all persons. If you have any doubts as to the merits of our membership, you should seek advice from an independent legal advisor or competent person that you fully trust.

Participating as a member you understand that their might be risk involved, including the loss of all or a portion of your membership, as well as emotional distress. Nothing contained herein should be construed as a warranty of possitive results. All risks, losses and costs associated with our membership, including total loss of dues, are your responsibility. It is not likely, but possible that El Paso S.A. may have a different opinion on particular value, in that case we will fully explain our plan to all active members. Discussed personally, within this site or in correspondence sent to our members.

The contents of this website have been prepared to provide you with general information only. Information provided on and available from this website does not constitute any recommendation. In preparing the information, we have not taken into account your objectives, financial situation or needs. It’s up to you to fully consider all the information before making an any decision, and see whether this information is appropriate to your objectives, situation and needs.

Before able to join EL Paso membership, you will be required to acknowladge that you read and fully understand above disclaimer.

By signing up you agree.

CESKY

Členství a námi nabízených služeb nemusí být vhodné pro každého. Máte-li jakékoli pochybnosti o opodstatněnosti našeho členství, měli byste požádat o radu od nezávislého právního poradce, nebo oprávněná osoba, které důvěřujete.

Vstupem do klubu, si zajišťujete benefits, a výhody plynoucí z členství které, vložíte. Naše společnost zaručuje, že ze svých aktivit bude řádně vyplácet benefity, a po žádosti o vrácení vašeho vkladu, bude vaše členství vypovězeno a vklad za členství vracen po době fixace.

Co se týče záruk, společnost EL PASO S.A, se postará o vaše profity, bonusy, dárky a řádně bude opatrovat finance. Pouze okolnost, kterou nejsme schopni ovlivnit, napřiklad celosvětová situace, krach na burze nebo bank, válka a jiné živelné katastrofy které by se mohly dotknout
všech, tedy v tom případě, by se firma sice snažila postarat o členy tak, aby nedošlo k jejich poškození, ale mohlo by se stát, že by musela řešit jejich členské vstupy individuálně,  podle vzniklé situace. Tímto článkem je tedy myšleno pouze, že za naše aktivity ručíme, ale
neovlivníme strany třetí, ani živelné pohromy nebo jiné okolnosti třetích stran.

Tedy je to vaše rozhodnutí, o  vstupu do našeho klubu, a je dobře pokud uznáte za vhodné se  i poradit  z právníkem. Klub je pro omezený počet zajemců, a tedy, tuto možnost dostávají hlavně naši přátelé a známý, kterým klub tyto výhody umožňuje v plném rozsahu.

Obsah této webové stránky byl připraven poskytnout vám pouze obecné informace. Informace uvedené na našem webu jsou obecné, podrobné seznamení získáte přes osoby tímto pověřené. Při přípravě informací, jsme  vzali v úvahu vaše cíle, finanční situaci a potřeby všech lidí.
Záleží jen na vás, pokud máte zájem, vezměte tedy  v úvahu všechny informace před tím, než učiníte  jakékoli rozhodnutí, a zjistite, zda tyto informace jsou  vhodné, pro splnění vašich cílů, zlepšení vaší situace a potřeby.

Předtím, než se budete moci připojit k členství El Paso, budete muset přiznat, že jste si přečetli a plně pochopit naše upozornění.

Podpisem smlouvy o členství a příslušným certifikátem teprve vztah vejde v platnost.